Lịch sử Podcast

Xe tăng trên đường Imphal-Ukhrul, năm 1944

Xe tăng trên đường Imphal-Ukhrul, năm 1944


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Xe tăng trên đường Imphal-Ukhrul, năm 1944

Ở đây, chúng ta thấy một chiếc xe tăng đơn độc trên đường từ Imphal đến Ukhrul, ở mặt trận Manipur, chứng tỏ địa hình khó khăn như thế nào và cần nhiều nỗ lực để tạo ra một con đường có thể sử dụng được cho áo giáp.


Xem video: war museum (Có Thể 2022).