Lịch sử Podcast

Kế hoạch của Dornier Do 217K

Kế hoạch của Dornier Do 217K


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kế hoạch của Dornier Do 217

Các kế hoạch này cho thấy biến thể chính thứ hai của Dornier Do 217, Do 217K, có khu vực buồng lái được lắp kính hoàn toàn, thay thế cho mũi bậc của Do 217E. Sơ đồ bên cho thấy tháp pháo phía trên và súng máy phía sau phía dưới. Kế hoạch hàng đầu cho thấy đôi cánh thon hơn. Mặt bằng phía trước cho thấy các cánh gắn trên cao.