Lịch sử Podcast

USS S P Lee (DD-310) trong bãi cạn

USS S P Lee (DD-310) trong bãi cạn


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

USS S P Lee (DD-310) trong bãi cạn

Ở đây chúng ta thấy tàu khu trục lớp Clemson USS S P Lee (DD-310) trong một đống khô. Những người đàn ông trên sàn của bến tàu có một ý tưởng tốt về quy mô của cô ấy, trong khi thủy thủ ngồi trên mũi tàu rõ ràng có một cái đầu tốt về độ cao!


Xem video: All Aircraft Carriers in My 1350 Scale Model Fleet (Có Thể 2022).