Lịch sử Podcast

HMAS Voyager và HMAS Vampire tại Marseilles

HMAS Voyager và HMAS Vampire tại Marseilles


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

HMAS Voyager và HMAS Vampire tại Marseilles

Ở đây chúng ta thấy tàu khu trục lớp W rất giống HMAS Tàu du hành và đội trưởng HMAS lớp V Ma cà rồng bị trói tại Marseilles vào tháng 1 năm 1940. Hai con tàu rất giống nhau, và không thể dễ dàng phân biệt được ở đây. Trong cả hai trường hợp, chúng ta có thể thấy các khẩu pháo siêu nòng phía sau, và một số phụ phí sâu xung quanh đuôi tàu.

Bức ảnh này lấy từ bộ sưu tập của Đài tưởng niệm Chiến tranh Úc, và nằm trong phạm vi công cộng.